2651079969

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Find your Property
Find your Property
(€). 0
(€). 5,000,000
More Fields >>

A-754 - Πωλείται μοναδικό αγροτεμάχιο 17 στρέμματα στον μώλο των Ιωαννίνων

Παπανδρέου, Παπανδρέου, 45221 Επιβεβαίωση Καταχώρησης:  13-03-2024

Περιγραφή

Πωλείται μοναδικό αγροτεμάχιο 17.008,55 τμ.  στην Παπανδρέου στον μώλο των Ιωαννίνων.
Σε μοναδικό σημείο στα Γιάνννενα.
Με πρόσοψη 72 μέτρα στην Παπανδρέου.

Όροι Δόμησης:
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ 24)31.5.1985 ΦΕΚ 270 Δ' ΚΑΙ Π.Δ 30-3-93 ΦΕΚ389 Δ'
Ν. 3937 ΔΕΚ 60/Α/31-3-2011 ΚΑΙ Ν.4759/2020

Ζώνη οικιστικου ελέγχου με στοιχείο 2α (ΦΕΚ 297/Δ/17-5-89)
-όριο αρτιότητας και κατάτμησης 1000μ2 (άρθρο 9&2α Ν3937/2011)
-πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο 25μ. (άρθρο 10Ν. 3212/31-12-2003)
-κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδ, έκτασης τουλάχιστον 4000 μ2 τα οποία κατά την 31-3-2011 θεωρούνταν άρτια και οικοδομήσιμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις.
- δεν ισχύουν ούτως ή άλλως οι παρεκκλίσεις του άρθρου 1 του Π.Δ 24.5.85 που μνημονεύονται και στο άρθρο 40 του Ν4759/2020
-ΚΑΛΥΨΗ: Μέγιστη κάλυψη 10%
-ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ: 0.18 άρθρο 33 & 1 Ν.4759/2020
Προκειμένου για κατοικία (άρθρο 33 & δα δγ Ν.4759/2020)
-186μκτιρίου για τα πρώτα 4000μ2 γηπέδου
-για γήπεδα μεγαλύτερα των 4000μ2 μέχρι 8000μ2 και για το τμήμα
από τα 4000μ2 μέχρι τα 8000μ2 γηπέδου Σ.Δ. =0.018
-για γήπεδα μεγαλύτερα των 8000μ2 για το τμήμα το πέραν των 8000μ2
Σ.Δ = 0.009
- Μέγιστη συνολική δόμηση 360μ
- για γήπεδα με εμβαδόν πολλαπλάσιο του κατά κανόνα αρτίου (4000μ2), για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις κατάτμησης, η μέγιστη επιφάνεια κτιρίου ισούται με το άθροισμα του εμβαδού των κτιρίων που θα επιτρεπόταν να ανεγερθούν σε κάθε γήπεδο, μετά την κατάτμηση,
μειωμένη κατά 15% υπό προϋποθέσεις ότι:
α) θα ανεγερθεί μια οικοδομή και β) ότι το γήπεδο θα παραμείνει ενιαίο.
ΜΕΓΙΣΤΟ ΎΨΟΣ: 7.50μ. για διώροφη οικοδομή ή 4.00μ. για μονοώροφη σε περίπτωση κατασκευής στέγης το παραπάνω ύψος προσαυξάνεται κατά 1.20μ. αριθ. 1 & 7
ΠΛΑΓΙΑ ΟΡΙΑ: 15μ. από ιδιοκτησίες, 10μ. από την όχθη ρέματος

Στην περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις
-κατοικιών
-κέντρων διασκέδασης και συνάρθροισης κοινού
-αναψυκτηρίων και εστιατορίων
-αθλητικών εγκατστάσεων
-καταστημάτων (τροποποίηση με το ΦΕΚ 389/Δ/21.4.1993)

Προκειμένου για καταστήματα:
1. προκειμένου για ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για αμιγή χρήση γραφείων ή καταστημάτων,
το κτίριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 555μ2 στο σύνολο των ορόφων (άρθρο 33&3γ Ν.4759/2020)
2. επιτρέπεται η ανέγερση αμιγούς χρησεως ειδικών καταστημάτων (υπεραγορά) κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου καθώς και του άρθρου 1 του παρόντος που αφορά:
α. το ποσοστό κάλυψης που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 18%
β. το ύψος που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 9μ.
γ. τη συνολική επιφάνεια των ορόφων που δύναται να υπερβαίνει τα 550μ2 με την προυπόθεση ότι ο συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει το 0.18

Οι παραπάνω παρεκκλίσεις χορηγούνται με απόφαση του "Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνωμοδότηση του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ)"
(άρθρο 33&3γ Ν4759/2020)

άρθρο 33&6 Ν.4759/2020
Στις εκτός σχεδίου περιοχές επιτρέπεται η συνένωση ομόρων γηπέδων με τις εξής προϋποθέσεις:
α. Το γήπεδο που δημιουργείται να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 4000μ2
β. τουλάχιστον ένα απο τα συνενούμενα γήπεδα να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο με τις 
προϊσχύουσες του παρόντος πολεοδομικές διατάξεις.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ (Ν651/1977)
Βεβαιώνεται οτι το αγροτεμάχιο το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου οικισμού στη θέση "Μάτσικα" της κτηματικής Περιφέρειας του Δήμου Ιωαννιτών, εντός της Ζώνης οικιστικού ελέγχου με στοιχείο 2ο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τις ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις.

Για υπεραγορές (supermarkets, malls .. ) η δόμηση είναι 17.053 x 0.18 = 3.069 τ.μ. σε αντίστοιχη κάλυψη 3.069 τ.μ.

 Μοιράσου

Facebook   Tweet

 Χαρακτηριστικά

Βασικά Χαρακτηριστικά

Τετρ. μέτρα
17008.55 τ.μ.

Κατασκευή Χαρακτηριστικά

Συνολική Επιφάνεια
17008.55 τ.μ.

Πληροφορίες Ακινήτου

Τετραγωνικά Μέτρα
17008.55 τ.μ.

Χαρακτηριστικά Ακινήτου

Τοπικά Χαρακτηριστικά

Κοντά σε σχολείο
Κοντά σε καταστήματα
Κοντά σε Φαρμακείο

Χαρακτηριστικά Θέας

Με θέα την Λίμνη
Με θέα Βουνό

Κάτοψη-Τοπογραφικό

1664446607_A-754-TOPOGRAFIKO.pdf

Αρχείο Ακινήτου

 Τοποθεσία

 Video

  Κλείστε Ραντεβού Υπόδειξης

 
 
 

About Us

Το House4You προσπαθεί να αποτελέσει πρότυπο προβολής ακινήτων απο το Internet μιας και γίνεται προσπάθεια η παρουσίαση τους να είναι πλήρως κατατοπιστική για τους χρήστες χωρίς καμία διάθεση παραπληροφόρησης.

Μας βρίσκετε

Δωδώνης 13, Ιωάννινα, TK.45221
Τηλ. (+30) 26510 79969

Social Network

Σύλλογος Μεσιτών Ιωαννίνων

Το House4You είναι μέλος του Συλλόγου Μεσιτών Ιωαννίνων
Μέλος του Συλλόγου Μεσιτών Ιωαννίνων